hero_pattern

Perbellum ingenjörsbyrå

Vi bemästrar det komplexa och levererar mångsidig ingenjörsexpertis

perbellum_projekt

Ex område

Vi är ditt förstahandsval när det gäller att hantera projekt i komplexa och krävande miljöer. Hos Perbellum betyder “komplexa miljöer” inte bara utmaningar, utan också möjligheter att skapa lösningar som är hållbara för vår planet och samhället.

Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta i miljöer som tunnlar, offshore-anläggningar, områden med explosionsrisk, fartyg, industrier, K-märkta fastigheter, marin miljö, sjukhus och renrumsanläggningar, både i Sverige och internationellt. Vi förstår vikten av att följa strikta regelverk, kundspecifika standarder och uppfylla materialkraven som dessa unika miljöer kräver.

Vårt engagerade och högkompetenta team är redo att ta sig an de mest utmanande projekten. Vi tror på att bygga starka relationer med våra kunder och partners, och vår samarbetsanda är en av våra största tillgångar. Vi ser inte bara på oss själva som leverantörer, utan som en del av ditt team som arbetar mot gemensamma mål.

När du väljer Perbellum Ingenjörsbyrå som din partner kan du vara säker på att vi inte bara tar hand om projektet, utan också om miljön och samhället. Vi strävar efter att skapa hållbara lösningar som lämnar en positiv påverkan, och vi ser fram emot att samarbeta med dig för att skapa en bättre framtid.

i arbetar inom nedan:

Våra erfarenheter

Vi har god vana av komplexa projekt styrda av kundstandarder och branschregelverk med höga krav på intern koordinering mellan discipliner och noggrann uppföljning av tidplaner.

ABK09, ABT, AMA, ECI kontrakt och samverkansprojekt är vi väl bekanta med såväl som kontraktsmodeller på internationell nivå.

VÅRA KUNDER

Vi har kunder av alla storlekar men merparten av våra uppdrag är för stora kunder som: