hero_pattern

Perbellum ingenjörsbyrå

Vi är experter inom komplexa miljöer och erbjuder ett brett utbud av ingenjörstjänster

perbellum_projekt

Komplexa miljöer

Perbellum Ingenjörsbyrå är specialiserade inom projekt i komplexa miljöer. Med komplexa miljöer menar vi tunnlar, offshore, explosionsrisks område, fartyg, industrier, K-märkta fastigheter, marin miljö, industrier och verkstäder såväl som sjukhus och renrumsanläggningar både i Sverige och utomlands. Vi är väl bekanta med arbete enligt strikta regelverk, kund standarder och materialkrav för dessa miljöer.

Läs mer om några av miljöerna vi arbetar inom nedan:

Ex område

VÅRA KUNDER

Vi har kunder av alla storlekar men merparten av våra uppdrag är för stora kunder som:

Våra erfarenheter

Vi har god vana av komplexa projekt styrda av kundstandarder och branschregelverk med höga krav på intern koordinering mellan discipliner och noggrann uppföljning av tidplaner.

ABK09, ABT, AMA, ECI kontrakt och samverkansprojekt är vi väl bekanta med såväl som kontraktsmodeller på internationell nivå.