Projektledning

Perbellum har genomfört ett flertal projektledningsuppdrag i projekt från 1-50 MSEK inom ett flertal olika branscher. Delprojektledning inom projekt i 1000 MSEK klassen där disciplinansvar har berört el, tele och instrument samt kringliggande system.

perbellum_projekt

Projektledning

Vi har vana av att leda projekt från förstudiefas och fram till överlämnande, dessutom har vi vana av Svenska såväl som utländska kontraktsmodeller.

Läs mer »

Ledande konstruktör Offshore

Kund: Apply Emtunga AB Projekt “BP Trinidad Tobago Mahogany”. Projektering, byggnation och leverans av nytt living quarter (LQ) till en befintlig offshore gasplattform utanför Trinidad.

Läs mer »