Dokumentationshantering

Vi har mycket stor vana av dokumentationshantering med hela kedjan från övergripande planering och uppbyggnad av dokumentationssystem för kunds räkning till löpande hantering av överlämningsdokumentation i stora projekt.

Järnväg

Perbellum kan erbjuda flertalet tjänster inom järnväg och spårbunden trafik. Vi har flertalet personer i organisationen med stor erfarenhet som produktionsledare och installationssamordnare av BEST-installationer

Läs mer »
perbellum_projekt

Offshore

Perbellum erbjuder flertalet tjänster för offshore-miljö. Vi har inom organisationer flera personer med mångårig erfarenhet av offshore-projekt.

Läs mer »

Göteborg Energi Förstudie BIOVKK 

Kund: Göteborg Energi Förstudie för investeringsbeslut om nytt biokraftvärmeverk. Lokaliserades seanare (2011) till Backa; “Backa BIO-KVV”. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:Belysning, elkraft, tele, reservkraft,

Läs mer »
perbellum_projekt

Kvalitetsledning

Vi erbjuder kvalitetsledning i projekt inom en rad olika system samt under driftsättning. Vi har erfarenheter från arbete med svenska såväl som internationella standarder och

Läs mer »
perbellum_projekt

Validering

Vi erbjuder validering i projekt inom en rad olika system samt under driftsättning. Vi har erfarenheter från arbete med svenska såväl som internationella standarder och

Läs mer »

Styrdokument elsäkerhet

Kund: St1 Övergripande styrning av elsäkerhetsarbetet för depåverksamheten inom Sverige. Större delen av anläggningarna är inom EX-område (explosionsrisk) och omfattas av krav från MSB på

Läs mer »

Quality Engineer

Kund: Internrevision av kvalitetssystem och dokument ur kvalitetshäanseende i flertalet olika projekt. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:

Läs mer »

Manager electrical systems

Kund: Nybyggnation inom Hornsea 1 – världens största vindfarm. Nybyggnation av tre transformatorstationer samt en reaktorplattform. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:Högspänning.

Läs mer »