Elsystem

Lågspänningssystem är ett av våra starkaste områden med flera områden där vi ligger på specialistnivå!

Vi har mycket omfattande erfarenhet av projektering, byggledning, granskning, dimensionering och provning av lågspänningssystem.

Vi har erfarenhet av UPS system avseende projektering av hela systemen inklusive UPS samt dimensionering av UPS.

Vi har erfarenhet av ställverk både för lågspänning och högspänning avseende materialval, dimensionering och detaljprojektering.

Vi har vana av frågor inom potentialutjämning såväl inom fastigheter som mer övergripande i stadsmiljö och avseende exempelvis anläggningar med kontaktledning.

Vi är väl bekanta med kraven på nödbelysningssystem och har projekterat, haft byggledning och även granskat handlingar avseende nödbelysning.

Automationingenjör – Elkonstruktion

Kund: Envac Sweden AB, Perbellums roll: I detta uppdrag, som utfördes inom ramen för avdelningen automation, låg det ursprungliga ansvaret att sammanställa en omfattande dokumentationsuppsättning,

Läs mer »

Elsystem

Perbellum erbjuder flertalet tjänster inom elkraft. Vi kan erbjuda allt från projektering, dimensionering och granskning till byggledning, projektledning och provning. Lågspänningssystem är ett av våra

Läs mer »
perbellum_projekt

Offshore

Perbellum erbjuder flertalet tjänster för offshore-miljö. Vi har inom organisationer flera personer med mångårig erfarenhet av offshore-projekt.

Läs mer »

Göteborg Energi Förstudie BIOVKK

Kund: Göteborg Energi AB, Uppdrag: Förstudie för investeringsbeslut om nytt biokraftvärmeverk. Lokaliserades senare (2011) till Backa; “Backa BIO-KVV”. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:Belysning, elkraft,

Läs mer »
perbellum_projekt

Konstruktion

Perbellum erbjuder konstruktion och programmering av flertalet system och har stor erfarenhet av olika komplexa miljöer.

Läs mer »

Styrdokument elsäkerhet

Kund: St1 , Uppdrag: Övergripande styrning av elsäkerhetsarbetet för depåverksamheten inom Sverige. Större delen av anläggningarna är inom EX-område (explosionsrisk) och omfattas av krav från

Läs mer »
Image courtesy of Statoil ASA / Statoil

Ledande konstruktör EIT System

Kund: Apply Emtunga AB, Projekt “BP Trinidad Tobago Mahogany”. Projektering, byggnation och leverans av nytt living quarter (LQ) till en befintlig offshore gasplattform utanför Trinidad.

Läs mer »