Energi och processindustri

Vi har stor erfarenhet inom energi. Vi har vana att arbeta med energibesparingar, offshore vind och kraftvärmeverk och har deltagit i både projektering och förstudier.

Vi har haft flera uppdrag inom processindustri allt från utredning och uppdatering av dokumentation, utredning av instrumentering inför ombyggnadsprojekt, testning och kalibrering, projektering och även projektledning.

perbellum_projekt

Offshore

Perbellum erbjuder flertalet tjänster för offshore-miljö. Vi har inom organisationer flera personer med mångårig erfarenhet av offshore-projekt.

Läs mer »

Göteborg Energi Förstudie BIOVKK

Kund: Göteborg Energi AB, Uppdrag: Förstudie för investeringsbeslut om nytt biokraftvärmeverk. Lokaliserades senare (2011) till Backa; “Backa BIO-KVV”. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:Belysning, elkraft,

Läs mer »
perbellum_projekt

Konstruktion

Perbellum erbjuder konstruktion och programmering av flertalet system och har stor erfarenhet av olika komplexa miljöer.

Läs mer »

Manager electrical systems

Kund: Ørsted, Uppdrag: Nybyggnation inom Hornsea 1 – världens största vindfarm. Nybyggnation av tre transformatorstationer samt en reaktorplattform. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:Högspänning. Foto:

Läs mer »
Projektledare energieffektivisering

Projektledare energi­effektivisering

Kund: Västfastigheter Multidisciplinära energieffektiviseringsprojekt i sjukhusfastigheter. Majoriteten av projekten utförda med pågående störningskänslig sjukhusverksamhet i samma och/eller angränsande lokaler. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:HVAC,

Läs mer »

Sjukhus

Vi erbjuder tjänster för projekt belagda inom sjukhusområden. Vi har flerårig erfarenhet av projekt i direkt anslutning till pågående störningskänslig vårdverksamhet.

Läs mer »
perbellum_projekt

Byggledning

Vi kan erbjuda byggledning av projekt i komplex miljö. I organisationen har Perbellum byggledare med stor erfarenhet av ledning i multidisciplinära projekt.

Läs mer »
projektering

Projektering

Vi har inom Perbellum stor erfarenhet av projektering/ konstruktion av el och installationssystem inom flera olika branscher.

Läs mer »