Högspänning

Flera av våra medarbetare har erfarenhet av högspänningssystem såväl AC som HVDC system för offshore transmission.

Elsystem

Perbellum erbjuder flertalet tjänster inom elkraft. Vi kan erbjuda allt från projektering, dimensionering och granskning till byggledning, projektledning och provning. Lågspänningssystem är ett av våra

Läs mer »

Göteborg Energi Förstudie BIOVKK 

Kund: Göteborg Energi Förstudie för investeringsbeslut om nytt biokraftvärmeverk. Lokaliserades seanare (2011) till Backa; “Backa BIO-KVV”. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:Belysning, elkraft, tele, reservkraft,

Läs mer »
perbellum_projekt

Konstruktion

Perbellum erbjuder konstruktion och programmering av flertalet system och har stor erfarenhet av olika komplexa miljöer.

Läs mer »

Styrdokument elsäkerhet

Kund: St1 Övergripande styrning av elsäkerhetsarbetet för depåverksamheten inom Sverige. Större delen av anläggningarna är inom EX-område (explosionsrisk) och omfattas av krav från MSB på

Läs mer »

Ledande konstruktör EIT System

Kund: Apply Emtunga AB Projekt “BP Trinidad Tobago Mahogany”. Projektering, byggnation och leverans av nytt living quarter (LQ) till en befintlig offshore gasplattform utanför Trinidad.

Läs mer »
perbellum_projekt

Process

Vi erbjuder flertalet tjänster inom process. Vi har inom organisationen personer med erfarenhet av flertalet delar av projekt inom processindustrin.

Läs mer »
perbellum_projekt

Ellagen, Elsäkerhet

Vi har tagit fram rutiner för elsäkerhet och även tittat mer övergripande på kundernas ansvar för sina elanläggningar enligt ellagen.

Läs mer »