Sjukhus

Vi har god vana av projektledning och byggledning i sjukhusmiljö i direkt anslutning till pågående störningskänslig vårdverksamhet.

perbellum_projekt

Konstruktion

Perbellum erbjuder konstruktion och programmering av flertalet system och har stor erfarenhet av olika komplexa miljöer.

Läs mer »
Projektledare energieffektivisering

Projektledare energi­effektivisering

Kund: Västfastigheter Multidisciplinära energieffektiviseringsprojekt i sjukhusfastigheter. Majoriteten av projekten utförda med pågående störningskänslig sjukhusverksamhet i samma och/eller angränsande lokaler. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:HVAC,

Läs mer »
perbellum_projekt

Byggledning

Vi kan erbjuda byggledning av projekt i komplex miljö. I organisationen har Perbellum byggledare med stor erfarenhet av ledning i multidisciplinära projekt.

Läs mer »
projektering

Projektering

Vi har inom Perbellum stor erfarenhet av projektering/ konstruktion av el och installationssystem inom flera olika branscher.

Läs mer »
perbellum_projekt

Installations­ledning

Inom installationsledning och installationssamordning är vi mycket starka och har uppdrag som installationssamordnare i några av Sveriges största projekt.

Läs mer »