Referensuppdrag

Stockholm Exergi Förstudie KVV 

Förstudie inför större byggnation av KVV på Värta Verket i Stockholm, dokumentation och underlags lades fram för beställning av nytt instrument samt dimensionering av befintlig

Läs mer »

Styrdokument elsäkerhet

Övergripande styrning av elsäkerhetsarbetet för depåverksamheten inom Sverige, framtagning av övergripande styrande dokument ur elanläggningsansvars perspektivet ner till detaljnivå för arbete i och kring anläggningarna.

Läs mer »

Quality Engineer

Internrevision av kvalitetssystem och dokument ur kvalités hänseende med avseende på ISO system. Arbetet sträckte sig över flertalet olika projekt och avdelningar arbetsuppgifter som att

Läs mer »

Manager electrical systems

Nybyggnation inom Hornsea 1 Världens största vindfarm, ny byggnation av 3 transformator stationer samt en rekatorplattform. Uppdrag: Ansvara för tidsplaner, ansvara för koordinering av elinstallationer,

Läs mer »

Ledande konstruktör EIT System

Ansvarar för att material och konstruktioner följer nationella (U.S. NEC), Bransch typiska (Ex), samt kundstandarder (BP) inom projekt bpTT Mahogany B där Apply Emtunga AB

Läs mer »
Projektledare energieffektivisering

Projektledare energi­effektivisering

Kund: Västfastigheter   Projekt: Energieffektivisering Sjukhusfastigheter   Arbetsuppgifter: Projektledning, uppföljning mot tidplan, budget och teknik.   Ingående System: Ventilation, kraftdistribution, solceller   Övrigt: Installationer inom

Läs mer »

Rutiner inom elsäkerhet SolörBIO

Framtagning av dokument för efterlevnad av ellagstiftning, förordningar och föreskrifter samt framtagning av rutiner, mallar och checklistor för kravställd löpandekontroll samt rutin för löpande kontroll

Läs mer »