Referensuppdrag

Göteborg Energi Förstudie BIOVKK 

Kund: Göteborg Energi Förstudie för investeringsbeslut om nytt biokraftvärmeverk. Lokaliserades seanare (2011) till Backa; “Backa BIO-KVV”. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:Belysning, elkraft, tele, reservkraft,

Läs mer »

Styrdokument elsäkerhet

Kund: St1 Övergripande styrning av elsäkerhetsarbetet för depåverksamheten inom Sverige. Större delen av anläggningarna är inom EX-område (explosionsrisk) och omfattas av krav från MSB på

Läs mer »

Quality Engineer

Kund: Internrevision av kvalitetssystem och dokument ur kvalitetshäanseende i flertalet olika projekt. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:

Läs mer »

Manager electrical systems

Kund: Nybyggnation inom Hornsea 1 – världens största vindfarm. Nybyggnation av tre transformatorstationer samt en reaktorplattform. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:Högspänning.

Läs mer »

Ledande konstruktör EIT System

Kund: Apply Emtunga AB Projekt “BP Trinidad Tobago Mahogany”. Projektering, byggnation och leverans av nytt living quarter (LQ) till en befintlig offshore gasplattform utanför Trinidad.

Läs mer »
Projektledare energieffektivisering

Projektledare energi­effektivisering

Kund: Västfastigheter Multidisciplinära energieffektiviseringsprojekt i sjukhusfastigheter. Majoriteten av projekten utförda med pågående störningskänslig sjukhusverksamhet i samma och/eller angränsande lokaler. Perbellums roll: Exempel på förekommande system:HVAC,

Läs mer »