Quality Engineer

Kund:

Internrevision av kvalitetssystem och dokument ur kvalitetshäanseende i flertalet olika projekt.

Perbellums roll:

  • Revision utfriån gällande ISO-krav
  • Ansvar för summering av utförda QC-projekt
  • Uppdatering av bolagets arbetsmedtoder och SOP:ar (Standard Operating Procedure)

Exempel på förekommande system: