Ledande konstruktör EIT System

Kund: Apply Emtunga AB,

Projekt “BP Trinidad Tobago Mahogany”. Projektering, byggnation och leverans av nytt living quarter (LQ) till en befintlig offshore gasplattform utanför Trinidad.

Perbellums roll:

  • Ansvar för att material och konstruktion av EIT (el, instrument, tele) följer nationella (U.S. NEC), branschtypiska (EX) samt kundstandarder (BP)
  • Framtagande av specifikationer för förfrågningsunderlag
  • Konstruktionsgranskning
  • Systemkonstruktion
  • Uppföljning under byggnation

Exempel på förekommande system:
Brand/evakuering, HVAC, kraftdistribution, PA-system, floodlights, EX-område och nödbelysning.

Foto: Statoil ASA / Statoil