Styrdokument elsäkerhet

Kund: St1 ,

Uppdrag:

Övergripande styrning av elsäkerhetsarbetet för depåverksamheten inom Sverige. Större delen av anläggningarna är inom EX-område (explosionsrisk) och omfattas av krav från MSB på grund av anläggningens funktion i samhället. Därav tillkommer ATEX-direktiv samt ett flertal andra styrande dokument inom området. Detta ställer stora krav, utöver de i elsäkerhet- och arbetsmiljösynpunkt, på de typer av lösningar som kan användas för realisering av funktioner inom anläggningarnas system.

Perbellums roll:

  • Framtagning av övergripande styrande dokument ur elanläggningsansvarsperspektiv
  • Framtagning av styrande dokument på detaljnivå för arbete i och och kring anläggningarna
  • Framtagning av elsäkerhetsrutiner, direktiv, arbetsinstruktioner, kravdokument och delegeringsdokument

Exempel på förekommande system: