Manager electrical systems

Kund: Ørsted,

Uppdrag:

Nybyggnation inom Hornsea 1 – världens största vindfarm. Nybyggnation av tre transformatorstationer samt en reaktorplattform.

Perbellums roll:

  • Ansvar för tidplaner samt koordinering av el- och mekanisk installation
  • Koordinering med leverantörer och underentreprenörer
  • Ansvar för kvalitet, att installation och konstrukton uppfyller alla krav samt följer regelverk och lagar
  • Medverkan och koordinering av FAT (Factory Acceptance Testing), SAT (Site Acceptance Testing) och SIT (System Integration Testing)
  • Veckovis medverkan i säkerhetsronder angående arbetsmiljö
  • Framtagande och granskning av RAMS (Risk Assesment and Method Statement)
  • Samarbete angående arbetsmiljöfrågor med HSE (Health, Safety and Environment) Manager

Exempel på förekommande system:
Högspänning.

Foto: Newsquest