Projektering, byggledning vid renovering av tunnelanläggning.

Kund:

Perbellums roll:

  • Granskning av systemhandlingar mot kravställning
  • Detaljkonstruktion till färdig bygghandling
  • Upphandling byggnation och leverans av normcentraler för tunnelanläggning enligt korrosionsklass C5M
  • Byggledning samtliga installationer under utförandefasen

Exempel på förekommande system:
El, brandlarm, skalskydd, radio, belysning, ventilation och kraftdistribution.