Automationingenjör – Elkonstruktion

Kund: Envac Sweden AB,

Perbellums roll: I detta uppdrag, som utfördes inom ramen för avdelningen automation, låg det ursprungliga ansvaret att sammanställa en omfattande dokumentationsuppsättning, inkluderande el-ritningar och övrig teknisk dokumentation. Detta arbete var nödvändigt för installationen av kompletta sopsugssystem.

Under senare skede av detta konsultuppdrag utvidgades ansvaret till en bredare roll med ett ökat helhetsansvar för varje projekt gällande automation.

Projekt utförda i sjukhusmiljö.

Foto: Envac