Biträdande installationssamordnare Centralen Västlänken

Kund: Trafikverket

Delprojekt “Centralen E02” inom Västlänken. Etapp av järnvägstunnel (ca 1,5 km) av betong och berg (berg ca 300 m) med undermarkstation för fyra spår. Två serviceschakt för utrymning längst trunnelsträckan, en pumpstation belägen utanför tunneln samt en bro över väg E6 i Göteborg. Stationen ska i framtiden förvaltas av Trafikverket, vilket ställer ytterligare krav på koordinering.

Projektet är av stor komplexitet och utförs parallellt med flera andra likartade delprojekt. Station Centralen E02 ligger längst fram i projekteringen och är blir därmed styrande i frågor gällande utformning av tekniska system.

Perbellums roll:

  • Styra Trafikverkets teknikkonsulter och samordna Trafikverkets granskningsprocesser i installationsfrågor.
  • Medverka vid koordinering och överlämning av förvaltningsdata
  • Ansvara för att avtalade förutsättningar ifrån externa intressenter inarbetas i projekteringen och handlingarna.

Foto: NCC