Produktionsledare installationer Centralen Västlänken

Kund: Trafikverket

Delprojekt “Centralen E02” inom Västlänken. Etapp av järnvägstunnel (ca 1,5 km) av betong och berg (berg ca 300 m) med undermarkstation för fyra spår. Två serviceschakt för utrymning längst runnelsträckan, en pumpstation belägen utanför tunneln samt en bro över väg E6 i Göteborg. Stationen ska i framtiden förvaltas av Trafikverket, vilket ställer ytterligare krav på koordinering.

Projektet är av stor komplexitet och utförs parallellt med flera andra likartade delprojekt. Station centralen E02 ligger längst fram i projekteringen och är blir därmed styrande i frågor gällande utformning av tekniska system.

Perbellums roll:

  • Ansvara för projektets produktionsfrågor
  • Huvudansvarig för produktionen av den västra entreprenaddelen (stationen)
  • Medverka vid arbetet att säkerställa att Trafikverkets krav tillgodoses
  • Ansvarar för projektets riskarbete gällande produktion
  • Bevaka att myndighetskrav och lagkrav erhålls och efterlevs
  • Ansvara och arbetsleda projektets resurser inom produktion

Exempel på förekommande system:

Brandgasevakuering, brandvatten, CCIV, trafikinformation, ventilation, avvattning, elkraft, lokala styrsystem, RAKEL, radio (GSM), värmesystem, kylsystem, passagekontroll, rulltrappor, hissar, nödbelysning och högtalarsystem

Foto: NCC