Commissioning Manager Ørsted

Kund: Ørsted AS

Greater Changhua Offshore Wind Farm Projekt i Singapore/Taiwan. Installation offshore i Taiwan 2021.

Perbellums roll:
Ansvarig för installation, HSE, QC, MC och driftsättning för

  • två transformatorplattformar a’ 600 MW
  • 230 kV GIS
  • 66 kV GIS
  • 230/66 kV transformatorer
  • 230 kV shuntreaktorer

Totalt 1,2 GW av all högspänningsutrustning

Exempel på förekommande system:
Högspänning.

Foto: Newsquest