Göteborg Energi Förstudie BIOVKK

Kund: Göteborg Energi AB,

Uppdrag:

Förstudie för investeringsbeslut om nytt biokraftvärmeverk. Lokaliserades senare (2011) till Backa; “Backa BIO-KVV”.

Perbellums roll:

  • Utredning av bland annat kostnader för el, installationer, skalskydd m.m. i projekteringsskede, byggskede och förvaltningsskede

Exempel på förekommande system:
Belysning, elkraft, tele, reservkraft, styrsystem, generator (130 kV nät), transportsystem, brandlarm, skalskydd, passagekontroll och CCTV.

Foto: Erik Westberg/Stockholm Exergi