Installationssamordnare Kvarnberget Västlänken

Kund: Trafikverket,

Delprojekt “Kvarnberget E02” inom Västlänken. Etapp av järnvägstunnel (ca 1,5 km) av betong och berg (berg ca 300 m) med undermarkstation för fyra spår. Två serviceschakt för utrymning längst tunnelsträckan, en pumpstation belägen utanför tunneln samt en bro över väg E6 i Göteborg. Stationen ska i framtiden förvaltas av Trafikverket, vilket ställer ytterligare krav på koordinering.

Projektet är av stor komplexitet och utförs parallellt med flera andra likartade delprojekt.

Perbellums roll:

  • Tolkning av Trafikverkets styrande dokument TDOK och kontakter med Trafikverkets specialister
  • Samordning av tekniska lösningar inom delprojekt E02 samt med övriga delprojekt och med E05, samt med NCC och dess underleverandtörer
  • Utarbetning och granskning av tekniska beskrivningar
  • Expertstöd och support för delprojeket

Exempel på förekommande system:

Foto: SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund