Ledande konstruktör Offshore

Kund: Apply Emtunga AB

Projekt “BP Trinidad Tobago Mahogany”. Projektering, byggnation och leverans av nytt living quarter (LQ) till en befintlig offshore gasplattform utanför Trinidad.

Perbellums roll:
I projekteringsskedet

  • Ansvar för material och konstruktioner följer nationella (U.S. NEC), branschtypiska (EX, Hazardous) samt kundstandarder (BP)
  • Framtagning av specifikationer för förfrågningsunderlag till underleverantörer av exempelvis elcentraler
  • Konstruktionsgranskning, systemkonstruktion och uppföljning

Under byggskedet

  • Kontroll av montagearbete i projektets slutfas inför skeppning
  • Felrapportering och framtagning av ombyggnadsunderlag
  • Leverantörskontakter i samband med felleveranser och andra avvikelser

Exempel på förekommande system:
Brandlarm, evakuering, HVAC, kraftdistribution, PA-system, floodlights, nödbelysning, helikopterplatta, MC-HL kabelinstallationer, UL-godkänt material, köksmaskiner samt 120/208 & 480 VAC-system.

Foto: BP