Projektledare energi­effektivisering

Kund: Västfastigheter

Multidisciplinära energieffektiviseringsprojekt i sjukhusfastigheter. Majoriteten av projekten utförda med pågående störningskänslig sjukhusverksamhet i samma och/eller angränsande lokaler.

Perbellums roll:

  • Projektledning och biträdande projektledning från idéstadie, projektering och upphandling till utförande och uppföljning under garantitid
  • Ansvar för uppföljning mot tidplan
  • Ansvar för budget
  • Ansvar för uppföljning mot tekniska standarder från kund

Exempel på förekommande system:
HVAC, kraftdistribution, belysning, solceller och byggnadsåtgärder.

Foto: Västra Götalandsregionen