Projektledare utbyte ugnar Kvibergs krematorium

Kund:

Byte av krematorieugnar på Kvibergs krematorium.

Perbellums roll:

Exempel på förekommande system: