Projektledare utbyte ugnar Kvibergs krematorium

Kund: Svenska Kyrkan / Göteborgs begravningssamfällighet, Göteborgs Stad

Huvudansvarig projektledare för en totalentreprenad för byte av krematorieugnar på Kvibergs krematorium samt ombyggnad av K-märkt kyrkofastighet.

Perbellums roll:

  • Ansvar för upphandlingsprocessen mot entreprenörer för hela projektet enligt LOU.
  • Övergripande ansvar att ombyggnaden utförs korrekt enligt föreskrifter för K-märkta byggnader där fastigheten innehåller höga kulturvärden, tillståndspliktig verksamhet.
  • Ansvar för hela genomförandet samt uppföljning av tid, ekonomi och innehåll. ca 50MSEK.

Foto: Jenny Ingemarsson