Rutiner inom elsäkerhet SolörBIO

Kund: SolörBIO,

Perbellums roll:

  • Framtagning av dokument för efterlevnad av ellagstiftning, förordningar och föreskrifter
  • Framtagning av rutering, mallar och checklistor för kravställd löpande kontroll
  • Framtagning av rutin för löpande kontroll i verksamheten

Exempel på förekommande system: