Stockholm Exergi Förstudie KVV 

Kund: Stockholm Exergi AB

Förstudie inför byggnation av kraftvärmeverk på Värtaverket i Stockholm.

Perbellums roll:

  • Framtagande av dokumentation och underlag för beställning av nya instrument
  • Dimensionering av befintlig instrumentering

Exempel på förekommande system: