Stockholm Exergi Förstudie KVV 

Kund: Stockholm Exergi AB

Förstudie inför ombyggnation av kraftvärmeverk på Värtaverket i Stockholm.

Perbellums roll:

  • Utformning av teknisk dokumentation
  • Sammanställning av material för upphandling av nya instrment
  • Dimensionering av befintlig instrumentering.

Exempel på förekommande system: