Stockholm Exergi Förstudie KVV 

Kund: Stockholm Exergi AB,

Perbellums roll:

Förstudie inför ombyggnation av kraftvärmeverk på Värtaverket i Stockholm.

  • Utformning av teknisk dokumentation
  • Sammanställning av material för upphandling av nya instrument
  • Dimensionering av befintlig instrumentering.

Foto: Stockholm Exergi AB