Teknisk projektledare landanslutning fartyg

Kund: YARA MARINE TECHNOLOGIES

Perbellums roll:

Exempel på förekommande system:

Foto: Yara / NG3