Våra tjänster

Kundnytta

Vi erbjuder ett brett utbud av kvalificerade ingenjörstjänster. Vi ser till att snabbt passa in och anpassa oss till kundens organisation för att ge maximal kundnytta. Våra egna system är enkla och anpassningsbara för att säkerställa att vi alltid kan sätta kundnyttan i första hand.

Erfarenhet

Inom Perbellum finns en stor vana av komplexa projekt styrda av standarder, branschregelverk, normer, miljökrav, lagar och regulatoriska processer. Den gemensamma nämnaren i våra uppdrag är komplexiteten – i våra kunders produkter, miljöer eller helhetsbilden runt projekten. Entreprenadjuridik är en naturlig del i vårt arbete och vi känner väl de svenska standardavtalen såväl som internationella avtalsmodeller.

Relevans

Vi presenterar endast relevanta kandidater och lösningar. Många av våra medarbetare är engagerade inom försäljning inom sitt specifika expertisområde vilket ger hög träffsäkerhet i presenterade förslag till kunder.

Nedan följer en lista med våra tjänster:

perbellum_projekt

Projektledning

Vi har vana av att leda projekt från förstudiefas och fram till överlämnande, dessutom har vi vana av Svenska såväl som utländska kontraktsmodeller.

Läs mer »
perbellum_projekt

Installations­ledning

Inom installationsledning och installationssamordning är vi mycket starka och har uppdrag som installationssamordnare i några av Sveriges största projekt.

Läs mer »
projektering

Projektering

Vi har inom Perbellum stor erfarenhet av projektering/ konstruktion av el och installationssystem inom flera olika branscher.

Läs mer »
perbellum_projekt

Byggledning

Vi kan erbjuda byggledning av projekt i komplex miljö. I organisationen har Perbellum byggledare med stor erfarenhet av ledning i multidisciplinära projekt.

Läs mer »
perbellum_projekt

Ellagen, Elsäkerhet

Vi har tagit fram rutiner för elsäkerhet och även tittat mer övergripande på kundernas ansvar för sina elanläggningar enligt ellagen.

Läs mer »
perbellum_projekt

Marin

Perbellum erbjuder flertalet tjänster inom marin miljö. Vi har personer i organisationen med stor erfarenhet som projektledare och seniora konstuktörer inom den marina miljön.

Läs mer »

Sjukhus

Vi erbjuder tjänster för projekt belagda inom sjukhusområden. Vi har flerårig erfarenhet av projekt i direkt anslutning till pågående störningskänslig vårdverksamhet.

Läs mer »

Tunnlar

Perbellum erbjuder flertalet tjänster för projekt belägna i tunnel-miljö. Vi har inom organisationen flera seniora projektledare och installationssamordnare med stor erfarenhet av tunnel-miljöer och de

Läs mer »

K-Märkt

Vi kan erbjuda att från konstruktion och granskning av dokument för arbeten i eller renovering av K-märkta fastigheter till byggledning och projektledning. Vi har erfarenheter

Läs mer »
perbellum_projekt

Process

Vi erbjuder flertalet tjänster inom process. Vi har inom organisationen personer med erfarenhet av flertalet delar av projekt inom processindustrin.

Läs mer »
perbellum_projekt

EX-område

Perbellum kan erbjuda allt från konstruktion och granskning av dokument för EX-klassat område till provning, installationsledning, byggledning och projektledning.

Läs mer »
perbellum_projekt

Konstruktion

Perbellum erbjuder konstruktion och programmering av flertalet system och har stor erfarenhet av olika komplexa miljöer.

Läs mer »
perbellum_projekt

Validering

Vi erbjuder validering i projekt inom en rad olika system samt under driftsättning. Vi har erfarenheter från arbete med svenska såväl som internationella standarder och

Läs mer »
perbellum_projekt

Kvalitetsledning

Vi erbjuder kvalitetsledning i projekt inom en rad olika system samt under driftsättning. Vi har erfarenheter från arbete med svenska såväl som internationella standarder och

Läs mer »
perbellum_projekt

Offshore

Perbellum erbjuder flertalet tjänster för offshore-miljö. Vi har inom organisationer flera personer med mångårig erfarenhet av offshore-projekt.

Läs mer »

Entreprenadjuridik

Vi erbjuder hjälp med entreprenadjuridik från kontraktsfas till löpande frågor om tolkning samt ÄTA-hantering. Vi har erfarenhet av arbete med ABK09, ABT06, AB04, AMA, ECI-kontrakt,

Läs mer »

Järnväg

Perbellum kan erbjuda flertalet tjänster inom järnväg och spårbunden trafik. Vi har flertalet personer i organisationen med stor erfarenhet som produktionsledare och installationssamordnare av BEST-installationer

Läs mer »