Våra tjänster

Kundnytta

Vi erbjuder ett brett utbud av kvalificerade ingenjörstjänster. Vi ser till att snabbt passa in och anpassa oss till kundens organisation för att ge maximal kundnytta. Våra egna system är enkla och anpassningsbara för att säkerställa att vi alltid kan sätta kundnyttan i första hand.

Erfarenhet

Inom Perbellum finns en stor vana av komplexa projekt styrda av standarder, branschregelverk, normer, miljökrav, lagar och regulatoriska processer. Den gemensamma nämnaren i våra uppdrag är komplexiteten – i våra kunders produkter, miljöer eller helhetsbilden runt projekten. Entreprenadjuridik är en naturlig del i vårt arbete och vi känner väl de svenska standardavtalen såväl som internationella avtalsmodeller.

Relevans

Vi presenterar endast relevanta kandidater och lösningar. Många av våra medarbetare är engagerade inom försäljning inom sitt specifika expertisområde vilket ger hög träffsäkerhet i presenterade förslag till kunder.

Nedan följer en lista med våra tjänster:

perbellum_projekt

Projektledning

Vi har vana av att leda projekt från förstudiefas och fram till överlämnande, dessutom har vi vana av Svenska såväl som utländska kontraktsmodeller.

Läs mer »
perbellum_projekt

Installations­ledning

Inom installationsledning och installationssamordning är vi mycket starka och har uppdrag som installationssamordnare i några av Sveriges största projekt.

Läs mer »
projektering

Projektering

Vi har inom Perbellum stor erfarenhet av projektering/ konstruktion av el och installationssystem inom flera olika branscher.

Läs mer »
perbellum_projekt

Ellagen, Elsäkerhet

Vi har tagit fram rutiner för elsäkerhet och även tittat mer övergripande på kundernas ansvar för sina elanläggningar enligt ellagen.

Läs mer »