Våra tjänster

Kundnytta

Vi strävar efter att erbjuda en omfattande uppsättning högkvalitativa ingenjörstjänster som är skräddarsydda för att maximera kundnyttan. Vår styrka ligger i vår förmåga att snabbt integrera oss i kundens organisation och anpassa våra lösningar efter deras unika behov. Våra egna system är utformade med enkelhet och anpassningsbarhet i åtanke, vilket garanterar att vi alltid kan prioritera och leverera optimal kundnytta.

Erfarenhet

Inom Perbellum har vi en omfattande erfarenhet av att hantera komplexa projekt som kräver en noggrann följsamhet mot standarder, branschregler, normer, miljökrav, lagar och regulatoriska processer. Vår styrka ligger i vår förmåga att navigera genom den djungel av komplexitet som ofta omger våra kunders projekt, vare sig det gäller deras produkter, arbetsmiljöer eller den övergripande projektbilden.

Vi är experter inom entreprenadjuridik och har en djup förståelse för både de svenska standardavtalen och internationella avtalsmodeller. Vår erfarenhet gör oss väl rustade att säkerställa att dina projekt håller sig på rätt kurs och följer alla relevanta bestämmelser och krav, vilket ger dig trygghet och framgång i ditt projektarbete.

Relevans

Vi fokuserar uteslutande på att presentera de mest relevanta kandidaterna och lösningarna. Det som särskiljer våra medarbetare är deras starka engagemang inom försäljning inom sina specialiserade kompetensområden. Detta engagemang ger oss möjligheten att leverera förslag till kunder med en enastående träffsäkerhet, vilket säkerställer att våra lösningar och kandidater är perfekt anpassade till deras behov och önskemål.

Nedan följer en lista med våra tjänster:

perbellum_projekt

Projektledning

Vi har vana av att leda projekt från förstudiefas och fram till överlämnande, dessutom har vi vana av Svenska såväl som utländska kontraktsmodeller.

Läs mer »
perbellum_projekt

Installations­ledning

Inom installationsledning och installationssamordning är vi mycket starka och har uppdrag som installationssamordnare i några av Sveriges största projekt.

Läs mer »
projektering

Projektering

Vi har inom Perbellum stor erfarenhet av projektering/ konstruktion av el och installationssystem inom flera olika branscher.

Läs mer »
perbellum_projekt

Byggledning

Vi kan erbjuda byggledning av projekt i komplex miljö. I organisationen har Perbellum byggledare med stor erfarenhet av ledning i multidisciplinära projekt.

Läs mer »
perbellum_projekt

Ellagen, Elsäkerhet

Vi har tagit fram rutiner för elsäkerhet och även tittat mer övergripande på kundernas ansvar för sina elanläggningar enligt ellagen.

Läs mer »
perbellum_projekt

Marin

Perbellum erbjuder flertalet tjänster inom marin miljö. Vi har personer i organisationen med stor erfarenhet som projektledare och seniora konstuktörer inom den marina miljön.

Läs mer »

Sjukhus

Vi erbjuder tjänster för projekt belagda inom sjukhusområden. Vi har flerårig erfarenhet av projekt i direkt anslutning till pågående störningskänslig vårdverksamhet.

Läs mer »

Tunnlar

Perbellum erbjuder flertalet tjänster för projekt belägna i tunnel-miljö. Vi har inom organisationen flera seniora projektledare och installationssamordnare med stor erfarenhet av tunnel-miljöer och de

Läs mer »

K-Märkt

Vi kan erbjuda att från konstruktion och granskning av dokument för arbeten i eller renovering av K-märkta fastigheter till byggledning och projektledning. Vi har erfarenheter

Läs mer »
perbellum_projekt

Process

Vi erbjuder flertalet tjänster inom process. Vi har inom organisationen personer med erfarenhet av flertalet delar av projekt inom processindustrin.

Läs mer »
perbellum_projekt

Konstruktion

Perbellum erbjuder konstruktion och programmering av flertalet system och har stor erfarenhet av olika komplexa miljöer.

Läs mer »
perbellum_projekt

Validering

Vi erbjuder validering i projekt inom en rad olika system samt under driftsättning. Vi har erfarenheter från arbete med svenska såväl som internationella standarder och

Läs mer »
perbellum_projekt

Kvalitetsledning

Vi erbjuder kvalitetsledning i projekt inom en rad olika system samt under driftsättning. Vi har erfarenheter från arbete med svenska såväl som internationella standarder och

Läs mer »
perbellum_projekt

Offshore

Perbellum erbjuder flertalet tjänster för offshore-miljö. Vi har inom organisationer flera personer med mångårig erfarenhet av offshore-projekt.

Läs mer »

Entreprenadjuridik

Vi erbjuder hjälp med entreprenadjuridik från kontraktsfas till löpande frågor om tolkning samt ÄTA-hantering. Vi har erfarenhet av arbete med ABK09, ABT06, AB04, AMA, ECI-kontrakt,

Läs mer »

Järnväg

Perbellum kan erbjuda flertalet tjänster inom järnväg och spårbunden trafik. Vi har flertalet personer i organisationen med stor erfarenhet som produktionsledare och installationssamordnare av BEST-installationer

Läs mer »

Elsystem

Perbellum erbjuder flertalet tjänster inom elkraft. Vi kan erbjuda allt från projektering, dimensionering och granskning till byggledning, projektledning och provning. Lågspänningssystem är ett av våra

Läs mer »