Ellagen, Elsäkerhet

Vi erbjuder kunder hjälp med elanläggningsansvar. Vi säkerställer att de uppfyller alla existerande krav samt skapar nya rutiner för att ständigt säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar på elområdet.

Ta nästa steg!

Du är varmt välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert eller om du har några andra frågor och funderingar.