Projektering

Perbellum kan åta sig projekteringsuppdrag för allt från överordnade analyser av hela dokumentationsprocesser samt dokumentationspakets uppbyggnad ner till uppdrag på detaljnivå.

Ta nästa steg!

Du är varmt välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert eller om du har några andra frågor och funderingar.